Thành thạo Excel qua giải đề thi

Thành thạo Excel qua giải đề thi – Trần Duy Thanh

Giá gốc là: 700,000₫.Giá hiện tại là: 420,000₫.

 • 58 bài giảng
 •  07 giờ 47 phút
 • Mua 1 lần học trọn đời
 • Truy cập trên thiết bị di động

Thành thạo Excel qua giải đề thi – Trần Duy Thanh

Mô tả

Với khóa học trực tuyến “Thành thạo Excel qua giải đề thi” của giảng viên Trần Duy Thanh, Bạn sẽ học:

Sau khi kết thúc khóa học, Học viên có thể thành thạo cách sử dụng Excel, áp dụng được cho công việc cũng như thi cử.
Bạn sẽ thành chuyên gia về excel trong công ty của mình.
Trình bày số liệu trong excel đối với bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Thực hiện thống kê và lên kế hoạch bằng excel chưa bao giờ dễ hơn.

Đối tượng phù hợp với khóa đào tạo “Thành thạo Excel qua giải đề thi”:

 • Bất cứ ai cũng cần học Excel
 • Sinh viên cần ôn thi tin học văn phòng
 • Những người đã đi làm trong khối văn phòng
 • Những nhân viên trong ngành kế toán, kiểm toán, thống kê, phân tích dữ liệu

Giới thiệu về khóa học “Thành thạo Excel qua giải đề thi”

 Khóa học tổng hợp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế. 

 +Kho đề thi mẫu giúp học viên dễ dàng rèn luyện nâng cao chuyên môn Excel

 + Khóa học cung cấp cách thức cài đặt, cấu hình Excel

 + Cách quản lý Worksheet, Workbook, địa chỉ ô

 +Cách định dạng bảng tính

 +Các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ…

Trần Duy Thanh

Giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Nội dung khóa học “Thành thạo Excel qua giải đề thi – Trần Duy Thanh” bao gồm:

Phần 1: Tổng quan về Excel

Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng

Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel

Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar

Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu

Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel

Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác

Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel

Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN (dãy giá trị)

Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX (dãy giá trị)

Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE (dãy giá trị)

Bài 10: Hàm làm tròn Round (số gốc,số làm tròn)

Bài 11: Hàm tính tổng SUM (dãy giá trị) và Autosum

Bài 12: Hàm đếm COUNT (dãy)

Bài 13: Hàm đếm COUNTA (dãy)

Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản

Bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT (chuỗi, số ký tự cần lấy)

Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT (chuỗi, số ký tự cần lấy)

Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID (chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy)

Bài 19: Hàm Value

Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi

Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 4: Thao tác với Các hàm luận lý trong Excel

Bài 22: IF (điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện)

Bài 23: OR (dãy luận lý)

Bài 24: AND (dãy luận lý)

Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm luận lý

Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel

Bài 27: Vlookup

Bài 28: Hlookup

Bài 29: SUMIF

Bài 30: SUMIFS

Bài 31: COUNTIF

Bài 32: COUNTIFS

Bài 33: AVERAGEIF

Bài 34: AVERAGEIFS

Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao

Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 37: Sắp xếp

Bài 38: Lọc cơ bản (filter)

Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter)

Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 7: Trình diễn dữ liệu

Bài 42: SubTotal

Bài 43: Thao tác với PivotTables

Bài 44: Thao tác với PivotCharts

Bài 45: Thao tác với các biểu đồ trong Excel

Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình diễn dữ liệu

Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải để thành thạo excel

Phần 8: Giải đề thi

Bài 48: Đề thi số 1

Bài 49: Đề thi số 2

Bài 50: Đề thi số 3

Bài 51: Đề thi số 4

Bài 52: Đề thi số 5

Bài 53: Đề thi số 6

Bài 54: Đề thi số 7

Bài 55: Đề thi số 8

Bài 56: Đề thi số 9

Bài 57: Đề thi số 10

Bài 58: Danh sách Đề thi tự giải để thành thạo excel

 • 58 bài giảng
 •  07 giờ 47 phút
 • Mua 1 lần học trọn đời
 • Truy cập trên thiết bị di động

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.