Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng

Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng – Trần Duy Thanh

Original price was: 600,000₫.Current price is: 360,000₫.

 • 43 bài giảng
 •  20 giờ 28 phút
 • Mua 1 lần học trọn đời
 • Truy cập trên thiết bị di động

Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng – Trần Duy Thanh

Mô tả

Lập trình Winform với C#+ là khóa học giúp bạn có được những kiến thức hữu ích để tạo dựng cho sự nghiệp lập trình mà mình đã chọn.

Với khóa học trực tuyến “Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng” của giảng viên Trần Duy Thanh, Bạn sẽ học:

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#.
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

Đối tượng đào tạo phù hợp với khóa học “Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng”

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Giới thiệu về khóa học trực tuyến: Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng

 Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

Xử lý chuỗi, mảng, collections

Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

Triển khai được mô hình đa tầng

Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Còn chần chờ gì nữa nhanh tay đăng ký ngay khóa học“Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng”của giảng viên Trần Duy Thanh nhé!

Trần Duy Thanh

Giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Nội dung khóa học “Lập trình Winform với C#+: 10 ứng dụng” bao gồm các bài giảng:

Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form

Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker

Bài 3: Menu & ContextMenu

Bài 4: Toolbar & Statusbar

Bài 5: ListView

Bài 6: DataGridView

Bài 7: TreeView

Bài 8: Tabcontrol

Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog

Bài 10: Project thực tế

Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

Bài 11: Xử lý TextFile trong C#

Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#

Bài 13: RichTextBox & StreamFile

Bài 14: Project thực tế

Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET

Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server

Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu

 Bài 19: Cách thêm dữ liệu

Bài 20: Cách sửa dữ liệu

Bài 21: Cách xóa dữ liệu

Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure

Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter

Bài 24: Databinding

Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#

Bài 26: Project thực tế

 Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng

Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng

Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

Phần 6: Đóng gói ứng dụng

Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio

Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access

Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách

Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu

Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu

Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát

Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập

Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển

Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí

Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 – Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học

Bài 43: Tổng kết khóa học

 • 43 bài giảng
 •  20 giờ 28 phút
 • Mua 1 lần học trọn đời
 • Truy cập trên thiết bị di động

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.