Với khóa học trực tuyến sau khi đăng ký nếu bạn không hài lòng có thể trả lại để được hoàn tiền với điều kiện: bạn học chưa tới 10% khóa học đó và thời gian kích hoạt không quá 3 ngày.
Cách thực hiện: Hoàn tiền vào tài khoản của bạn.