7 kỹ năng cần thiết để trẻ có tương lai thành công

7 kỹ năng cần thiết để trẻ có tương lai thành công

Chuyên gia Michele Borb, nhà tâm lý học giáo dục người Mỹ chỉ ra 7 kỹ năng cần thiết mà trẻ cần có thể trưởng thành lành mạnh và có một tương lai tốt. Đây cũng là 7 kỹ năng giúp phân loại giữa trẻ sẽ thành công trong tương lai và những người luôn […]